Ia legatura cu noi







SC Topcar Impex SRL cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 223, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului din Cluj-Napoca sub numarul J12/1079/1998, cod fiscal RO 10805377, in calitate de operator si imputernicit, avand responsabil cu protectia datelor - Luiza Popa, tel. 0735-318.621 prelucreaza date cu caracter personal in baza consimtamantului dumneavoastra, in scop de reclama, marketing, publicitate, statistici, servicii de asigurare si reasigurare, comunicatii electronice, vanzare. Conform Regulamentului (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 aveti garantat dreptul de a solicita operatorului, informatii în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a va opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Daca ai intrebari, ia legatura cu noi. Raspundem oricarei solicitari de informatii, plangeri sau dorinte.

topcar@topcar-seat.ro

Localizare pe harta: